Informaţii despre Burse

Cum sunt recompensat?

Pentru că performanţele pe care le obţii sunt importante atât pentru tine cât şi pentru noi, ne-am gandit să îţi răsplătim eforturile prin:

  Burse

  Bursă de performanță (ştiinţifică, sportivă sau cultural artistică) - 900 lei/ lună
  Bursă de merit - 750 lei/ lună
  Bursă socială - 600 lei/ lună
  Bursă de sprijin material pentru studenți - 600 lei/ lună (doar pentru anul I, semestrul I)
  Bursă socială ocazională - 600 lei/ semestru

Condiția de obținere a unei burse este cea de promovabilitate.
Perioada pentru care se acordă bursa este cea de desfășurare a activităților didactice.
Mai multe informaţii puteţi afla din Regulamentul de Burse

  Burse ERASMUS

Universitatea are încheiate Acorduri de Colaborare Internațională cu universități din Europa, unde studenții pot studia pentru o perioadă de la 3 luni la 12 luni, în cadrul unui an universitar.
Universități cu care există Acord de Colaborare:

  Universitatea Tehnică din Copenhaga – Danemarca
  Universitatea din Zaragoza – Spania
  Universitatea Politehnică din Torino – Italia
  Universitatea din Paris – Franța
  Universitatea Franche - Compte – Franța
  Universitatea din Poitiers – Franța

Selecția studenților care vor beneficia de burse ERASMUS se face pe baza rezultatelor studentului (să fie integralist, să aibă media minim 7,00), a unui test de competență lingvistică (o limbă de circulație internațională) și a unui interviu cu o comisie de selecție.

  Angajare în timp scurt de la absolvire

Prin natura domeniului, disciplinelor studiate şi competenţelor dobândite de-a lungul anilor de facultate, meseria de Inginer Energetician este una foarte căutată, reprezentând practic o garanţie a obţinerii unui loc de muncă.
Făcând o analiză a angajării absolvenților specializării Energetică Industrială din Universitatea Valahia din Târgoviște, din ultimele cinci generații putem spune că rata absorbției pe piața muncii este de peste 85%.

În universitate există Compartimentul de Consiliere, Orientare în Carieră și Legătură cu Mediul Economic, care are rolul de a-i susține pe studenți în luarea deciziilor pentru propria traiectorie de formare. Consilierea pentru angajare a studenților se face în scopul de a dezvolta, pentru fiecare, propriile abilități în vederea alegerii și obținerii unui loc de muncă potrivit propriului lor profil.
Periodic se desfășoară întâlniri între studenți și agenți economici de profil.