Informaţii despre Admitere

Cum pot să mă înscriu?

Selectaţi tab-urile de mai jos pentru informaţiile care vă interesează

Când este următoarea perioadă de admitere? Iulie 2019 - Septembrie 2019

Care este numărul de locuri? 25 de locuri bugetate, 13 locuri cu taxă

În ce constă admiterea? Se organizează Concurs de dosare

Unde trebuie să mă înscriu? Înscrierea la concursul de admitere poate fi făcută atât la sediul facultății (Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Campusul Universitar, Corp A, Parter) cât și online pe siteul admitere.valahia.ro.

Atenţie! În cazul înscrierii online, dosarul cu documentele cerute (original sau copie legalizată) trebuie depus la sediul facultății până în ultima zi a perioadei de înscriere.

Candidaţii români de pretutindeni sunt îndrumaţi să transmită dosarul atașat la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu mențiunea Pentru înscriere la studii de licenţă - Inginerie Energetică.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne scrieţi pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Care sunt actele necesare?
  Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată
  Foaie matricolă ce cuprinde mediile obținute de candidați pe parcursul anilor de liceu, în original sau copie legalizată;
  Certificat de naștere - copie legalizată;
  Copie act de identitate;
  Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie (clinic sănătos);
  Trei fotografii tip buletin de identitate;
  Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
  Dosar plic;
  Chitanță reprezentând contravaloarea taxei de înscriere;
  Fișă tip de înscriere.

Atenţie! Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2018, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu în care se menționează notele probelor susținute în cadrul examenului de bacalaureat, media generală a examenului de bacalaureat și media generală a anilor de studii din liceu.

Cum se desfășoară admiterea?

Se organizează Concurs de dosare.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a notelor, în limita locurilor disponibile.
Departajarea candidaților se face pe baza mediei obținută de candidat la examenul de bacalaureat. Dacă doi sau mai mulți candidați au obținut aceeași medie la bacalaureat, departajarea lor se face pe baza notei obținută la proba scrisă de profil, iar dacă și aceste note sunt egale, departajarea se face pe baza notei obținută la proba scrisă de Limba și Literatura Română.

Atenţie! După terminarea admiterii și afișarea listelor cu admiși, candidații au obligația de a încheia Contractul de Studii. Perioada de încheiere a contractelor de studii este stabilită de Senatul Universității.
Candidatul care nu își încheie Contractul de Studii în perioada stabilită își pierde calitatea de student.

Beneficiază de scutire la plata taxei de admitere:

  Candidații cu dizabilități
  Candidații orfani de ambii părinți, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani
  Candidații aflați, la data înscrierii, în case de copii sau în plasament familial
  Copiii personalului didactic (în activitate sau pensionat) care nu au împlinit vârsta de 26 de ani.

Beneficiază de reducerea taxei de admitere cu 50%

  Candidații care au un părinte salariat în învățământ, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani
  Candidații orfani de un părinte, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani
  Candidații care se înscriu la mai multe concursuri de admitere în cadrul Universității Valahia din Târgoviște, începând cu al doilea dosar.

Când este următoarea perioadă de admitere? Iulie 2019 - Septembrie 2019

Care este numărul de locuri? 16 locuri bugetate, 32 de locuri cu taxă

În ce constă admiterea? Concurs de dosare și Interviu motivațional

Unde trebuie să mă înscriu? Înscrierea la concursul de admitere poate fi făcută atât la sediul facultății (Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Campusul Universitar, Corp A, Parter) cât și online pe siteul admitere.valahia.ro.

Atenţie! În cazul înscrierii online, dosarul cu documentele cerute (original sau copie legalizată) trebuie depus la sediul facultății până în ultima zi a perioadei de înscriere.

Candidaţii români de pretutindeni sunt îndrumaţi să transmită dosarul atașat la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu mențiunea Pentru înscriere la studii de master - Auditul Sistemelor Energetice

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne scrieţi pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Care sunt actele necesare?
  Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată
  Diplomă de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată
  Foaie matricolă sau după caz, suplimentul la diplomă, în original sau copie conform cu originalul
  Certificat de naștere - copie legalizată
  Copie act de identitate
  Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie (clinic sănătos)
  Trei fotografii tip buletin de identitate
  Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul)
  Dosar plic
  Chitanță reprezentând contravaloarea taxei de înscriere
  Fișă tip de înscriere.

Atenţie! Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2018, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licență, o adeverință eliberată de facultate în care se menționează notele probelor susținute în cadrul examenului de licență, media generală a examenului de licență și media generală a anilor de studii din ciclul de licență.

Cum se desfășoară admiterea?

Se organizează Concurs de dosare urmat de un Interviu motivațional.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a notelor, în limita locurilor disponibile, fiind ocupate mai întâi locurile bugetate și apoi locurile cu taxă.
Departajarea candidaților se face pe baza mediei obținută de candidat astfel:
  40% - nota la interviu
  60% - media examenului de licență.
Dacă doi sau mai mulți candidați au obținut aceeași medie la admitere, departajarea lor se face pe baza notei obținută la proba interviu, dacă și aceste note sunt egale, departajarea se face pe baza mediei obținută în anii de studiu la licență.

Atenţie! După terminarea admiterii și afișarea listelor cu admiși, candidații au obligația de a încheia Contractul de Studii. Perioada de încheiere a contractelor de studii este stabilită de Senatul Universității.
Candidatul care nu își încheie Contractul de Studii în perioada stabilită își pierde calitatea de student.

Beneficiază de scutire la plata taxei de admitere:

  Candidații cu dizabilități
  Candidații orfani de ambii părinți, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani
  Candidații aflați, la data înscrierii, în case de copii sau în plasament familial
  Copiii personalului didactic (în activitate sau pensionat) care nu au împlinit vârsta de 26 de ani.

Beneficiază de reducerea taxei de admitere cu 50%

  Candidații care au un părinte salariat în învățământ, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani
  Candidații orfani de un părinte, care nu au împlinit vârsta de 26 de ani
  Candidații care se înscriu la mai multe concursuri de admitere în cadrul Universității Valahia din Târgoviște, începând cu al doilea dosar.