Studii de Licenţă

Energetică Industrială

Energetică Industrială este un program de studii de licență care se desfășoară pe parcursul a patru ani de studii, caracterizat prin dinamism și permanent cuplat la nevoile pieței muncii din țară și UE. Este un domeniu larg de inginerie care se ocupă cu eficiența energetică, servicii energetice, respectarea legislației de mediu și tehnologii energetice alternative.
Domeniul Inginerie Energetică reuneşte diferite aspecte din alte inginerii cum sunt ingineria electrică, ingineria mecanică, ingineria electronică, automatică și altele.

Informații utile

Energetică Industrială - Specializare de Licență ACREDITATĂ

Status: În desfășurare (anul universitar 2018-2019)
Durata studiilor: 4 ani/ 8 semestre
Limba de predare: Română
Forma de învățământ: Cu frecvență / zi
Calificarea obţinută: Inginer - Inginerie Energetică

De ce această specializare?

Avem parteneri strategici implicați în domeniul energiei, cum ar fi Electrica Muntenia Nord, Hidroelectrica Argeș, Arctic S.A. Găești, Amiras C&L Impex S.R.L Târgoviște, S.C. BIT INVEST S.R.L. etc. Acest nivel ridicat de implicare în industrie prin programul de licență, prin programele de practică şi evenimente științifice, face ca absolvenții noștri să fie doriți pentru angajare de către companiile din ţară sau străinătate.

Cine organizează acest program?

Universitatea Valahia din Târgoviște prin Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației organizează programul de studiu Energetică Industrială din anul 1997, când specializarea a fost autorizată, apoi acreditată în anul 2005.

Cui se adresează Energetica Industrială?

Specializarea Energetică Industrială se adresează tuturor absolvenților de liceu care dețin o diplomă de bacalaureat și care doresc să obțină competențe în domeniul energiei (electrice, termice, hidraulice) pentru ca mai apoi să obțină un loc de muncă într-un domeniu in care există o importantă cerere de forţă calificată de mucă.

Ce oferim studenților?

  Calitate și eficiență în procesul educațional;
  Implicarea în parteneriate puternice cu mediul de afaceri și cel industrial;
  Stagii de practică şi internship la agenți economici de prestigiu;
  Cercetare în Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară;
  Oportunitatea studierii în străinătate, prin burse ERASMUS;
  Burse de performanță, de studii și sociale;
  Spații de învățământ la standarde internaționale;
  Cămine studențești cu confort ridicat.

Ce obții după ce termini studiile?

Abilitățile obținute de absolvenți pe parcursul anilor de studiu, le permit să se angajeze într-o perioadă foarte scurtă de la absolvire, astfel procentul absolvenților specializării Energetică Industrială ce au fost integraţi pe piaţa muncii este de peste 85%.

Cum se desfășoară cursurile?

Durata cursurilor la programul de licență este de 4 ani. Fiecare an este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni. Numărul de ore dintr-o săptămână este de 26.
În anii de studii al II-lea și al III-lea studenții au în program, ca disciplină obligatorie, Practica, disciplină ce le oferă un prim contact cu viitorii angajatori, desfășurându-se la agenții economici unde studenții verifică şi aplică cunoștințele teoretice obținute în școală.