Studii de Master

Auditul Sistemelor Energetice

Auditul Sistemelor Energetice este un program de master care vine să întregească cunoștințele dobândite în cadrul programului de licență Energetică Industrială şi, de asemenea, reprezintă un domeniu larg al ingineriei, în care sunt pregătiți specialiști în eficiență energetică, servicii energetice, respectarea legislației de mediu, tehnologii energetice alternative şi auditori energetici.

Informații utile

Auditul Sistemelor Energetice – Specializare de Master ACREDITATĂ

Status: În desfășurare (anul universitar 2018-2019)
Durata studiilor: 2 ani/ 4 semestre
Limba de predare: Română
Forma de învățământ: Cu frecvență / zi
Calificarea obţinută: Master of Science - Inginerie Energetică

De ce această specializare?

Avem parteneri strategici implicați în domeniul energiei, cum ar fi Electrica Muntenia Nord, Hidroelectrica Argeș, Arctic S.A. Găești, Amiras C&L Impex S.R.L Târgoviște, S.C. BIT INVEST S.R.L etc. Acest nivel ridicat de implicare în industrie prin programul de master, evenimente și manifestări științifice, face ca absolvenții noștri să fie doriți pentru angajare de către companiile din şară şi străinătate.

Cine organizează acest program?

Universitatea Valahia din Târgoviște prin Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației organizează programul de studii de master Auditul Sistemelor Energetice.

Unde se desfăşoară cercetarea?

Centrul de Cercetare în Domeniul Vehiculelor Electrice împreună cu Departamentul de Cercetare Energie-Mediu, din cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, asigură baza materială pentru cercetarea desfăşurată în cadrul acestui program de master.

Cui se adresează?

Specializarea de master Auditul Sistemelor Energetice se adresează tuturor absolvenților de licență care dețin o diplomă de licență într-un domeniu ingineresc și doresc să își completeze studiile, celor care doresc să obțină competențe în domeniul energiei (electrice, termice, hidraulice) pentru ca mai apoi să obțină un loc de muncă pentru care există cerere reală pe piaţa muncii.

Ce oferim studenților?

  Calitate și eficiență în procesul educațional;
  Implicarea în parteneriate puternice cu mediul de afaceri și cel industrial;
  Stagii de practică şi internship la agenți economici de prestigiu;
  Cercetare în Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară;
  Oportunitatea studierii în străinătate, prin burse ERASMUS;
  Burse de performanță, de studii și sociale;
  Spații de învățământ la standarde internaționale;
  Cămine studențești cu confort ridicat.

Ce obții după ce termini studiile?

Abilitățile obținute de absolvenți, pe parcursul anilor de studiu, le permit să se angajeze într-o perioadă foarte scurtă de la absolvire, astfel procentul absolvenților specializării Auditul Sistemelor Energetice ce au fost integraţi pe piaţa muncii este de peste 90%. De asemenea, cunoştinţele asimilate în cadrul acestui program reprezintă un pas important în obţinerea atestatelor de Auditor Energetic.

Cum se desfășoară cursurile?

Durata cursurilor la programul de master este de 2 ani. Fiecare an este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni.