Numărul de locuri la Licenţă şi Master

Care este numărul de locuri?

Energetică Industrială

Tip studii: Studii de Licenţă
Număr de locuri: 25 de locuri bugetate şi 13 locuri cu taxă
Status: În desfășurare (anul universitar 2018-2019)
Durata studiilor: 4 ani/ 8 semestre
Limba de predare: Română
Forma de învățământ: Cu frecvență / zi
Calificarea obţinută: Inginer - Inginerie Energetică

Taxă de studiu: 3.000 lei/an
Taxă de înscriere la concursul de admitere: 130 lei
Taxă de înmatriculare: 200 lei (la începutul fiecărui an universitar)

 

Auditul Sistemelor Energetice

Tip studii: Studii de Master
Număr de locuri: 16 locuri bugetate şi 32 de locuri cu taxă
Status: În desfășurare (anul universitar 2018-2019)
Durata studiilor: 2 ani/ 4 semestre
Limba de predare: Română
Forma de învățământ: Cu frecvență / zi
Calificarea obţinută: Master of Science - Inginerie Energetică

Taxă de studiu: 3.500 lei/an
Taxă de înscriere la concursul de admitere: 130 lei
Taxă de înmatriculare: 200 lei (la începutul fiecărui an universitar)